Chi phí duy nhất khi hoạt động máy đào chính là lượng điện năng tiêu thụ. Dựa vào cấu hình máy và nguồn điện cung cấp cho máy mà ta có thể tính được chi phí đào trong 1 ngày bằng cáchtruy cập vào website https://www.cryptocompare.com/mining/calculator

Sau đó bạn chọn loại coin bạn muốn đào và điền tốc độ chạy của máy vào như hình dưới:

Chi phí duy nhất khi hoạt động máy đào chính là lượng điện năng tiêu thụ. Dựa vào cấu hình máy và nguồn điện cung cấp cho máy mà ta có thể tính được chi phí đào trong 1 ngày bằng cáchtruy cập vào website https://www.cryptocompare.com/mining/calculator

Sau đó bạn chọn loại coin bạn muốn đào và điền tốc độ chạy của máy vào như hình dưới: