Dựa vào cấu hình máy mà ta có thể tính được số lượng từng loại coin có thể đào được trong 1 ngày bằng cáchtruy cập vào website https://www.cryptocompare.com/mining/calculator

Sau đó bạn chọn loại coin bạn muốn đào và điền tốc độ chạy của máy vào:

Theo như hình trên, nếu bạn đào ETC thì số coin thực tế có thể đào khoảng từ 3-4 đồng/ngày. Bạn có thể xem được số lượng từng loại coin có thể đào với website này nhé.