Đầu tư Máy đào Bitcoin có thể hòa vốn được sau 3 tháng

Dựa vào số lượng tiền đào được trong 1 tháng thì chúng ta có thể tính thời gian hòa vốn như sau:

Thời gian hòa vốn của máy đào bitcoin
Thời gian hòa vốn của máy đào bitcoin

Dựa theo lợi nhuận 1 ngày đào được là 10-15$ thì ta có thể tính như sau:

+ Trị giá đầu tư 1 máy đào: 37.000.000đ – 40.000.000đ

+ Giá trị đào được trong 1 tháng

264.000đ/ngày x 30 ngày = 7.920.000đ
+ Chi phí phát sinh: tiền điện 22kw/ngày

=> 22 x 2.600đ/kw x 30 ngày = 1.716.000đ

+ Lợi nhuận đào trong 1 tháng:

920.000đ – 1.716.000đ = 6.204.000đ

Với hiệu suất đào tại thời điểm hiện tại có thể tính được thời gian hòa vốn và lợi nhuận đào được.

+ Lợi nhuận sau 3 tháng đào: lợi nhuận đào trong 3 tháng + 50% giá trị thanh lý máy đào

= 6.204.000đ x 3 + 18.500.000đ = 37.112.000đ

=> Như vậy ta đã có thể hòa vốn ngay sau 3 tháng.

+ Lợi nhuận sau 6 tháng đào: Lợi nhuận đào trong 1 tháng x 6 tháng

= 6.204.000đ x 6 = 37.224.000đ

=> Lợi nhuận bằng Giá trị đầu tư 1 dàn máy ban đầu

Nếu thanh lý thì bạn sẽ lời được khoảng 50% trị giá máy.
Nếu đào tiếp thì bạn sẽ mức lợi nhuận được tính như sau.
+ Lợi nhuận sau 12 tháng đào: Lợi nhuận đào từ tháng 7 –> tháng 12 + Giá trị thanh lý máy đào

= 6.204.000đ x 6 tháng + Giá trị thanh lý máy đào = 37.224.000đ + Giá trị thanh lý máy đào

Bài toán trên được thực hiện dựa trên giả thuyết nếu giá trị đồng coin duy trì ổn định trong suốt 12 tháng. Tuy nhiên, thực tế thì các đồng coin có tỉ lệ tăng trưởng khá cao và lên đến >200%/năm

LỢI NHUẬN THỰC TẾ = GIÁ TRỊ COIN BAN ĐẦU x %TỈ LỆ TĂNG TRƯỞNG/NĂM

Tỉ suất lợi nhuận đạt trên 200%